CAT / ESP / ENG

Àrea de clients

Jurídic
ROY ASSESSORS D’EMPRESA comptem amb un Departament Jurídic integrat per advocats experimentats que són a la vostra disposició a fi de salvaguardar i defensar els vostres interessos amb total rigor, garantint-ne la màxima professionalitat per l’exercici dels vostres drets.

Actueu assessorats legalment i previngueu situacions de conflictes posteriors.
Jurídic
Som la millor defensa per als vostres interessos.
En el cas de tenir algun problema, opteu per donar-li la solució legal més adient.

Confieu-nos els vostres problemes per a obtenir-ne la millor solució.

Dins de l’àmbit Jurídic, disposem d'un ampli ventall de serveis orientats a satisfer les necessitats dels nostres clients:

MERCANTIL

  Processos Concursals.
•  Documents societaris (constitució, modificació, dissolució de societats, ampliació de capitals, compravendes d'accions i/o participacions, gestions de Registre Mercantil …).
•  Contractes Mercantils (de distribució, d’agent, de franquícia …).
•  Reclamacions de quantitat contra societats i administradors responsables.
•  Impugnació d’acords socials. Convocatòries judicials de juntes. Solució a conflictes societaris.
•  Protecció de Dades (obligatori per totes les empreses).
•  Expedients de compliment de la Llei de Blanqueig de capitals (obligatori per algunes empreses, segons activitat).
•  Protocol Familiar.


CIVIL

•  Reclamacions de quantitats (deutes, rendes, fruits civils …).
•  Contractes civils (compravenda, arrendaments, permutes …).
•  Expedients i tràmits al Registre de la Propietat (dominis, finques, límits …).
•  Successions. Processos judicials (herències, testaments, legítimes …).
•  Reclamacions Responsabilitat Civil.
•  Comunitats de Propietaris, Dissolució de béns en indivís.
•  Associacions i Fundacions.
•  Execucions judicials (sentències) i extrajudicials (escriptures, pòlisses …).


FAMÍLIA

•  Divorcis, separacions i nul•litats matrimonials. Modificacions de mesures.
•  Guarda i custòdia de menors. Reclamació de pensions per aliments.
•  Parelles de fet.
•  Incapacitacions i tuteles.
•  Procediments de Filiació.


ADMINISTRATIU

•  Tramitació d’expedients davant de les Administracions Central, Autonòmica o Local.
•  Processos judicials Contenciosos-Administratius.
•  Gestió completa d'expedients urbanístics.
•  Recursos contra acords de l’Administració Pública, en tots els sectors i àmbits.
•  Reclamacions patrimonials.


CIRCULACIÓ

•  Reclamació o Defensa en accidents amb danys i/o lesions (Civil o Penal).


BANCARI

• 
Dret sobre contractes i pràctiques bancàries abusives (participacions preferents, nul·litat de contractes swap, clàusules hipotecàries limitatives...).
Avda. Jaume Recoder, 65, 08301 - Mataró · T 93 757 97 74 · serveis@royassessors.cat // Avís legal
© Roy assessors