CAT / ESP / ENG

Àrea de clients

Fiscal
Posem a disposició dels nostres clients tot un equip de professionals i experts, per assessorar-los i resoldre qualsevol tipus de necessitat dins de omega planet ocean replica watches l’àmbit fiscal. En un entorn legislatiu tan variable, és imprescindible que l’empresari estigui al dia de les seves obligacions i, per això, a ROY ASSESSORS D’EMPRESA estem sempre al corrent de les normatives fiscals i les seves actualitzacions, amb l’objectiu de que la càrrega tributària es vegi reduïda, assessorant-vos en totes i cadascuna de les fases de les gestions fiscals.
Fiscal
Un bon assessorament és un bon estalvi.
Amb el nostre Servei Fiscal, els nostres clients tenen la tranquil·litat i la confiança d’estar operant amb seguretat i complint amb la legislació vigent.

Dins de l’àmbit fiscal, disposem d'un ampli ventall de serveis orientats a satisfer les necessitats dels nostres clients:

•    Constitucions, fusions, modificacions i dissolucions de societats.
•    Altes, modificacions i baixes d'empreses jurídiques i físiques.
•    Declaracions d'impostos i d'obligacions tributàries en Estimació Directa (Normal i Simplificada) i Estimació Objectiva (Mòduls).
•    Declaracions de l'Impost de Societats i Comptes Anuals al Registre Mercantil.
•    Certificacions tributàries.
•    Declaracions de Renda i Patrimoni.
•    Correspondència a requeriments.
•    Inspeccions tributàries.
•    Assessorament fiscal.
•    Confecció del Llibre d'Actes de la Societat.
•    Recursos contra liquidacions tributàries.
    Ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris.
•    Tramitació de la signatura electrònica.
Avda. Jaume Recoder, 65, 08301 - Mataró · T 93 757 97 74 · serveis@royassessors.cat // Avís legal
© Roy assessors