CAT / ESP / ENG

Àrea de clients

  29.11.2018
S'acosta cap d'any...

Verifiqui si pot realitzar alguna inversió abans de final d'any que li permeti reduir el seu IRPF de 2018.

- Aportació al seu pla de pensions: Aporti diners al seu pla de pensions. Si les seves rendes anuals són elevades i tributa a un tipus marginal del 45%, aportar 8000 euros (que és el límit màxim) li permetrà estalviar 3600 euros.

- Pla de cònjuge: Si el seu cònjuge no obté ingressos nets del treball o d'activitats econòmiques superiors a 8000 euros , també pot aportar diners al pla de pensions d'aquest. En aquest cas, l'aportació màxima és de 2500 euros, per la qual cosa s'estalviarà fins a 1125 euros (per a un tipus marginal del 45%).

- Habitatge habitual: Si va adquirir el seu habitatge en 2013 i gaudeix de la deducció per compra d'habitatge habitual, calculi les quantitats satisfetes durant l'any pels préstecs destinats a adquirir aquest habitatge (capital més interessos); i si no arriba als 9040 euros (import màxim que gaudeix de deducció fiscal), faci una amortització anticipada fins a aconseguir aquesta xifra. En aquest cas estalviarà en el seu IRPF el 15% de les quantitats satisfetes.

Verifiqui si abans de finalització d'any pot fer alguna cosa per reduir la seva tributació en l'IRPF de 2018.

 

Avda. Jaume Recoder, 65, 08301 - Mataró · T 93 757 97 74 · serveis@royassessors.cat // Avís legal
© Roy assessors